Ang Kainaman ng Araw ng Arafah

Ang lahat ng papuri ay tanging kay Allah lamang, ang Diyos ng sanlibutan, ang Nag-iisa Diyos at walang katambal, Ang tanging gumagabay sa nilalang para maging Muslim, na ganap na sumusunod, tumatalima at sumusuko sa kalooban ng nag-iisang Diyos, nawa’y ang habag at pagpapala ay mapasa huling propeta na si Muhammad, sa kanyang mga pamilya at kasamahan at sa lahat ng tumahak ng matuwid na landas hanggang sa huling araw.

Tunay na ang mga araw, buwan at mga taon ay lumilipas nang mabilis. Sila ay pawang mga kabanata ng panahon. Mga sukatan ng gawain na mula rito ay naghirang si Allah ng mga panahon ng kabutihan, pagsunod, pagkakadoble ng mga gantimpala at kapatawaran sa mga kasalanan. At kabilang sa napakaraming mga panahon na ito na dakila ay ang Arafah na matatagpuan mula sa Quran at Sunnah ang maraming kainaman nito at akin itong ibabahagi sa iyo minamahal kong kapatid na tagabasa upang maging madali para sa iyo na ito ay iyong makabisado at maalala.

1.Ang araw ng Arafah ay kabilang sa mga araw na kabilang sa mga banal na buwan. Sinabi ni Allah – subhanahu wa taala,

[إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة : 39)

“Tunay na ang bilang ng mga buwan para kay Allah ay 12 sa Aklat ni Allah mula sa araw nang nilikha Niya ang kalangitan at lupa at apat sa mga ito ay banal.” Suratut Tawbah: 39

Ang mga banal na buwan ay ang Dhul Qa’dah, Dhul HIjjah, Muharram, at Rajab at ang Arafah ay kabilang sa mga araw ng Dhul Hijjah.

2. Ang Araw ng Arafah ay kabilang sa mga Araw ng buwan ng Hajj. Sinabi ni Allah:

[الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197)

“Ang Hajj ay matatagpuan sa mga nakikilalang mga araw.” Suratul Hajj: 197

At ang mga buwan ng Hajj ay ang Shawwal, Dhul Qa’dah at Dhul Hijjah.

3. Ang araw ng Arafah ang isa sa mga araw na pinuri ng Allah sa Kanyang aklat. Sinabi ng Allah:

[لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28)

“Nang sa gayon ay masaksihan nila ang mga bagay na mabuti para sa kanila at upang alalahanin nila ang pangalan nila sa mga nakikilalang araw.” Suratul Hajj: 28.

قال ابن عباس –رضي الله عنهما : الأيام المعلومات : عشر ذي الحجة

Sinabi ni Ibnu Abbas – radiyallahu anhu, “Ang nakikilalang mga araw ay ang unang sampung araw ng Dhul Hijjah”.

4. Ang Araw ng Arafah ay isa sa mga Unang Sampung Araw ng dhul Hijjah na nanumpa si Allah sa pamamagitan ng mga ito dahil sa taglay nitong kadakilaan. Sinabi ng Allah:

وَلَيَالٍ عَشْرٍ) [سورة الفجر:2)

“Nanunumpa ako sa pamamagitan ng Sampung Gabi.” Suratul Fajr: 2.

5. Ang Araw ng Arafah ay isa sa mga Sampung Araw na tinukoy ang kadakilaan ng mga gawain dito kung iahahambing sa iba pang mga araw. Sinabi ni Propeta Muhammad – sallallahu alayhi wa sallam,

ما من عمل أزكى عند الله – عز وجل- ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله – عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله – عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه الدارمي وحسن إسناده الشيخ محمد الألباني في كتابه إرواء الغليل

“Walang gawain na mas dalisay pa kaysa sa Allah o mas malaki ang gantimpala mula sa mga mabuting gawa ng tao liban pa sa Unang Sampung Araw ng Dhul Hijjah.” Nagtanong ang mga tao, ‘Kahit sa Jihad sa landas ni Allah?’ Sinabi ni Propeta Muhammad, “Kahit pa ang Jihad sa landas ng Allah liban na lamang para sa isang tao na lumisan dala ang kanyang buhay at kayamanan at hindi na siya magbabalik na dala ang mga ito.” Inulat ni Ad Darimi at pinatunayang Hasan ni Sheikh Al Albani.

6. Sa Araw ng Arafah ay ginawang kumpleto ang relihiyon at ginawang ganap ang mga biyaya ni Allah. Inulat ni Omar bin Al Khattab,

إن رجلا من اليهود قال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال : أي آية؟ قال: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا) [ سورة المائدة:5]. قال عمر – رضي الله عنه- : قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة

May lalaking Hudyo ang nagtanong, “O pinuno ng mga mananampalataya, mayroong ayah sa inyong aklat na inyong binabasa na kung ito ay sa aming mga Hudyo lamang bababa ay tunay na tinuring namin ang araw ng pagbaba nito bilang isang Eid.” Nagtanong si Omar bin Al Khattab, “Anong ayah?” Sinabi nila, “Sa araw na ito ay ginawa kong perpekto ang inyong relihyon at ginawa Kong ganap ang mga biyaya ko sa inyo ang pinipili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Suratul Maidah 5” Sinabi ni Omar, “Naaalala namin ang Araw na bumaba ang ayah na yaon kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, habang siya ay nakatayo sa Arafah sa isang araw ng Biyernes. Iniulat nina Imam Al Bukhari at Imam Muslim.

7. Ang pag-aayuno sa Araw ng Arafah. Naiulat ang mga kainaman ng Pag-aayuno sa araw na ito na siyang ikasiyam na araw ng Dhul Hijjah na si Propeta Muhammad – sallallahu alayhi wa sallam ay naghimok dito.

عن هنيدة بن خالد-رضي الله عنه- عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر : أول اثنين من الشهر وخميسين) صححه الألباني في كتابه صحيح أبي داود

Inulat bi Hunaydah bin Khalid mula sa ilan sa mga asawa ni Propeta Muhammad –sallallahu alayhi wa sallam, “Si Propeta Muhamamd ay nag-aayuno sa ikasiyam ng Dhul Hijjah, Ashura at talong araw kada-buwan – ang unang Lunes at dalawang Huwebes. Iniulat ni Abu Daud at pinatunayang tama ni Sheikh Al Albani.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة : يكفر السنة الماضية والسنة القابلة) رواه مسلم في الصحيح وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.

Sinabi Propeta Muhammad – sallallahu alayhi wa sallam, nang tanungin siya tungkol sa pag-aayuno sa araw ng arafah ay sinabi niya, “Ito ay kapatawaran para sa mga kasalanan sa nakalipas na taon at sa susunod na taon.” Inulat ni Imam Muslim. Ito ay para sa lamang sa mga hindi nagsasagawa ng Hajj at para sa mga nagsasagawa ng Hajj ay hindi ito isinabatas dahil ang araw na ito ay tulad ng isang Eid para sa mga nasa Arafah.

8. Ito ay Eid para sa mga nagsasagawa ng Hajj na nasa Arafah. Sinabi ni Propeta Muhammad – sallallahu alayhi wa sallam,

يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام ) رواه أبو داود وصححه الألباني)

“Ang Araw ng Arafah, ang Araw ng Pagkatay (Eidul Adha) at ang Araw ng Pananatili sa Mina (Ayyamut Tashriq) ay Eid para sa ating mga Muslim.” ~Inulat ni Abu Daud.

9. Ang kainaman ng Du’a sa Araw ng Arafah. Sinabi ni Propeta Muhammad – sallallahu alayhi wa sallam,

خير الدعاء دعاء يوم عرفة ) صححه الألباني في كتابه السلسة الصحيحة. قال ابن عبد البر – رحمه الله – : وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره

“Ang pinakamainam na Du’a ay ang Du’a sa Arafah.” Pinatunayang Sahih ni Sheikh Al Albani mula sa koleksiyon ni Abdul Barr at nagpapatunay ng kahigitan ng araw na ito kaysa sa iba.

10. Ang pagpapalaya mula sa Impiyerno. Sinabi ni Propeta Muhammad – sallallahu alayhi wa sallam,

ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة) رواه مسلم في الصحيح)

“Walang araw na mas maraming pinapalaya si Allah mula sa Impiyerno nang higit pa sa Araw ng Arafah.” Iniulat ni Imam Muslim.

11. Ang pagmamalaki ni Allah sa mga nasa Arafah doon sa mga Anghel sa langit. Sinabi ni Propeta Muhammad – sallallahu alayhi wa sallam,

إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء) رواه أحمد وصحح إسناده الألباني)

“Tunay na ipinagmamalaki ni Allah ang mga tao sa Arafah doon sa mga nasa langit.” Iniulat ni Imam Ahmad at pinatunayang Sahih ni Sheikh Al Albani.

12. Ang Takbir. Binanggit ng mga Iskolar na ang Takbir ay nahahati sa dalawa. Ang Takbir Muqayyad na ginagawa tuwing pagkatapos ng Salah na obligado na nagsisimula sa Fajr ng Araw ng Arafah.

قال ابن حجر –رحمه الله- : ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود _ رضي الله عنهم_ أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى

Sinabi ni Ibnu Hajar, “Walang napagtibay na hadith tungkol dito liban na lamang sa naiulat mula sa mga Sahabah na mla kay Ibnu Mas’ud na ito ay mula sa Fajr ng Araw ng Arafah hanggang sa huling araw ng Mina o Ayyamut Tashriq.” Tungkol naman sa Takbirul Mutlaq ay ito ay ginagawa anumang oras na nagsisimula sa unang araw ng Dhul Hijjah. Sina Ibnu Omar at Abu Hurayrah ay tumutungo sa mga pamilihan upang himukin ang mga tao na magtakbir nang isa-isa at hindi sabay-sabay.

13. Nasa araw na ito ang isang dakilang haligi ng Hajj. Sinabi ni Propeta Muhammad – sallallahu alayhi wa sallam,

.الحج عرفة) متفق عليه)

“Ang Hajj ay ang Arafah.” Iniulat nina Imam Al Bukhari at Imam Muslim. Ito ang buong ng aking natipon at humihiling ako kay Allah na Kanyang tanggapin mula sa akin at mula sa mga Muslim ang ating mabubuting gawain at gawin itong dalisay para lamang kay Allah. Dr. Rashid Muayyid Al Udwani Kasapi, Komisyon ng Pagtuturo Imam Muhammad bin Saud University At Dawah at College sa Madinah

 

Dr. Aboulkhair S. Tarason
Regional Mufti/Chairman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *