ANG KAINAMAN NG ARAW NG ARAFAH

Tunay na ang mga araw, buwan at mga taon ay lumilipas nang mabilis. Sila ay pawang mga kabanata ng panahon. Mga sukatan ng gawain na mula rito ay naghirang si Allah ng mga panahon ng kabutihan, pagsunod, pagkakadoble ng mga gantimpala at kapatawaran sa mga kasalanan. At kabilang sa napakaraming mga panahon na ito na […]

read more

Sino Ang Nakikibaka Sa Daan ng Satanas (Shaytan)?

Ang paham na Muslim, si Shaykh Salih Al-Fawzan ay nagsabi: Ang lahat ng papuri ay nauukol sa Allah at nawa’y ang kapayapaan at pagpapala ay mapa-sa-ating Propeta Muhammad ﷺ, kanyang pamilya at mga kasamahan. Ang Pangangailangan sa Kaligtasan ng Publiko Walang duda na ang pagpapalaganap ng kaligtasan (sa komunidad) ay isang pangangailangan, napakahalagang nilalayon at […]

read more