Sino Ang Nakikibaka Sa Daan ng Satanas (Shaytan)?

Ang paham na Muslim, si Shaykh Salih Al-Fawzan ay nagsabi: Ang lahat ng papuri ay nauukol sa Allah at nawa’y ang kapayapaan at pagpapala ay mapa-sa-ating Propeta Muhammad ﷺ, kanyang pamilya at mga kasamahan. Ang Pangangailangan sa Kaligtasan ng Publiko Walang duda na ang pagpapalaganap ng kaligtasan (sa komunidad) ay isang pangangailangan, napakahalagang nilalayon at […]

read more